Carvizit Teslimat ve İade Şartları

İADE PROSEDÜRÜ VE CAYMA BEYANI

 

Cayma/İade Prosedürü ve Cayma/İade Beyanı, tüketicinin(“Alıcı”), Solve Global Ltd. Şti.’ye (“Satıcı”) ait İnternet sitesi üzerinden veya mobil uygulamalar(“İnternet Sitesi”)("carvizit.com") üzerinden [.......................] tarihinde sipariş vererek satın almış olduğu aşağıda belirtilen ürün ve/veya hizmetlere ("Ürün/Ürünler") ilişkin olarak Alıcı’nın cayma veya iade hakkını kullanması ve buna ilişkin prosedürleri düzenlemektedir.

Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden sipariş vermiş olduğu Ürün/Ürünlere ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“6502 sayılı Kanun”) 48/4. maddesi uyarınca Ürünü/Ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Sözleşme’den cayarak ürünü iade etme hakkına sahiptir (“Cayma Hakkı”). Cayma hakkının kullanıldığı hallerde, Alıcı, 6502 sayılı Kanun’un cayma hakkına ilişkin 48/4. maddesi uyarınca cayma hakkına konu ürünün kendisine teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanmakla yükümlüdür.

Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde aşağıda bilgileri verilen Satıcı’ya cayma beyanını iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Alıcı, cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder.

Alıcı’nın satın almış olduğu mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/hizmet ve/veya parçalarını iade etmek istemesi halinde bu ürünlerin orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş hali ile gönderilmesi gerekmektedir. İadesi sağlık ve hijyen koşulları açısından uygun olmadığından, cayma hakkına konu edilememektedir.

Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde, malı Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde güncel olarak yayınladığı taşıyıcı firma (kargo şirketi vb) ile geri gönderdiği takdirde iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmadığı ancak 6502 sayılı Kanun kapsamında Ürün’ün ayıplı olması halinde Alıcı’nın Sözleşme’den dönme veya ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini talep ettiği durumlarda, iade edilecek ürünün Satıcı’ya tesliminde de aynı bildirim usulü uygulanır. Alıcı’nın Ürün’ün ayıplı olduğuna ilişkin beyanı üzerine, 6502 sayılı Kanun’da belirtilen süreler içerisinde Satıcı’ya başvurmuş olması koşuluyla, Ürün Satıcı tarafından inceleme altına alınacak ve Ürün’ün Satıcı tarafından ayıplı olduğuna kanaat getirilmesi halinde Alıcı ücretsiz onarım veya Sözleşme’den dönerek bedel iadesi veya ayıpsız misli ile değişim haklarından birini kullanabilecektir.

 

 

SATICI Solve Global Ltd. Şti.

 

 

 

CAYMA HAKKI BİLDİRİM FORMU

Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir. Alıcı, cayma/iade prosedürü kapsamında cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanmak istemektedir.

Cayma/İade Beyanının Yöneltildiği Satıcı:

1.      Ticari Unvanı: Solve Global Limited Şirketi

2.      Mersis Numarası:

3.      Adres:

4.      Telefon: (Çağrı Merkezi)

5.      E-posta:

6.      Web Sitesi:

Cayma/İade Beyanını Yönelten Alıcı:

1.      Adı, Soyadı veya Ticari Unvanı:

2.      Adresi:

3.      T.C. Kimlik/Vergi Numarası:

4.      Telefon:

5.      E-posta:

Cayma Beyanına Konu Ürün, Fatura ve Teslimat Tarihi:

Cayma beyanına konu ürün [.......................] marka [.........................] model ve [...................] seri numaralıdır. Cayma beyanına konu ürünün bedeli KDV dahil [.......................] Türk Lirasıdır. Ürünün faturasına, işbu prosedür ekinde yer verilmiştir [EK].

Ürün Alıcı’ya [...............................] tarihinde teslim edilmiştir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanma süresi [...............................] tarihinde sona ermektedir.

Alıcı [...............................] tarihinde, 6502 sayılı Kanun’un 48/4. maddesinde belirtilen on dört (14) günlük içerisinde cayma hakkını kullanmak ile yükümlüdür. Bu hüküm Sözleşme’den dönme ve ürünün misliye değişimi hallerinde uygulanmaz.

Cayma/İade Sebebi ve Ürün/Hizmet Açıklaması ve Fiyatı, Cayma Sebebi (Belirtilmek zorunda değildir):

İade Sebebi:

Ürün Açıklaması:

Kargo Bedeli:

Alıcı tarafından ödenecek toplam tutar: KDV dahil toplam ….. TL’dir.

Cayma/İade Sebebiyle Ürünün Teslimatının Yapılacağı Adres:

Teslimat Adresi:

Telefon:

E-posta:

CAYMA BEYANI

Alıcı, Satıcı ile imzalamış olduğu [...............................] tarihli Mesafeli Satış Sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında bilgilendirildiğini, cayma beyanını süresi içerisinde yapmadığı takdirde cayma hakkını kaybettiğini kabul ettiğini, cayma hakkı kapsamında Ürün’ü satın aldığı şekilde, ayıpsız ve hasarsız bir biçimde cayma hakkını beyan ettiği günden itibaren on (10) gün içinde iade edeceğini, Ürün’ü sadece genel bir gözden geçirmeyi gerektirecek kadar kullanacağını, internet sitesi veyahut Carvizit mobil uygulaması üzerinden satın aldığı ürünü/hizmeti ve/veya parçalarını satın almış olması halinde bu ürünleri orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş hali ile göndereceğini, iadesi sağlık ve hijyen koşulları açısından uygun olmadığından, cayma hakkına konu edilemediği konusunda ayrıca bilgilendirilmiş olduğunu, bu nedenle bu hususların aksinin ispat edilmesi halinde ise cayma hakkının geçersiz kalacağını, buna ilişkin herhangi hak iddia edemeyeceğini, Ürün’ü Satıcı’nın doğru adresine ve tüm parçalarıyla eksiksiz bir şekilde göndereceğini, Ürün bedelinin eksik ödenmesi halinde ise cayma hakkını kullanamayacağını, Ürün bedeli dışında varsa diğer kampanyalar, hediye çekleri, indirim kuponları, mali teminatları iade edeceğini, bu sayılanlar arasında eksik iade olması halinde cayma hakkını kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Satıcı ile imzalamış olduğu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. maddesinde belirtilen hallerde de cayma hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak faturasının aslıyla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen ürün iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki belirtilen yükümlülüklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, Ürün bedeli Satıcı tarafından Alıcı'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

 

ALICI

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Bu formun kağıt üzerinde gönderilmesi halinde Alıcı tarafından imzalanması gerekmektedir.