Carvizit Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.İşbu Carvizit Uygulaması Mesafeli Satış Sözleşmesi(“Sözleşme”), Alıcının Carvizit mobil uygulaması veya …………….. internet sitesi üzerinden sipariş vererek satın almak istediği sözleşmede belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin("Ürün(ler)/Hizmet(ler)") alıcıya satışı ile teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

1.2.Alıcı bu sözleşmeyi internet sitesinde veyahut mobil uygulamada onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürün(ler)'in bedeli ve masrafları, siparişi verirken tercih etmiş olduğu ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Satıcı:

Ticari Unvanı:

Mersis No:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Web Sitesi:

Alıcı:

Adı, Soyadı veya Ticari Unvanı:

Adres:

T.C. Kimlik/Vergi Numarası:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 2 – ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

2.1.Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dâhil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır).

2.2.Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 4. maddesinde belirtilmiştir.

Ürün/Hizmet Açıklaması ve Fiyatı:

Ürün Açıklaması:

Ürün Fiyatı: (KDV dahil) Toplam ………. TL’dir.

Kargo Ücreti ….. TL’dir.

Sipariş Ödeme Toplamı (KDV dahil) …… TL’dir.

Teslimat Bilgileri

Ödeme Şekli: Mail Order/K.Kartı/Nakit/Havale-EFT/Diğer

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Bilgileri:

Fatura Adresi:

Telefon:

E-posta:

2.3.Ürün(ler), kullanım amacı doğrultusunda ve kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanıldığı takdirde Satıcı’nın sunduğu garanti koşullarından yararlanır. Ürün(ler) orijinal ambalajları içerisinde, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilir. Bu şekildeki teslim ile birlikte bu belgeler de Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki haline gelirler ve Sözleşme ile birlikte yorumlanırlar.

MADDE 3 – ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

3.1.Alıcı işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından sözleşmeye konu ürünü şahsi kullanımı, ticari veya mesleki faaliyetleri veyahut başkaca işlerine ilişkin satın alan gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Alıcı aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde veya Carvizit uygulamasında akdedilmesi ve satın alma işleminin her aşamasında İnternet Sitesi’nin veya Carvizit uygulamasının ilgili açıklamalarını görerek ve inceleyerek bilgilendiğini ve Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit ettiğini kabul eder.

 1.                  Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri,
 2.                Satıcı’nın unvanı,
 3.             Alıcı’nın Satıcı ile irtibat kurmasına imkân veren, Satıcı’nın iletişim bilgileri,
 4.              Alıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün(ler)’e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Satıcı’nın gerekli iletişim bilgileri,
 5.                Ürün’ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 6.              Sözleşme’nin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
 7.            Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 8.         Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
 9.              Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 10.                Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 11.              Satıcı’nın talebi üzerine, Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 12.            Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

MADDE 4 – TESLİMAT

4.1 Sözleşme konusu Ürün(ler), Alıcı'ya veya İnternet Sitesi’nde veyahut Carvizit uygulamasında gösterdiği teslimat adresine aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

4.2 Ürün(ler), Satıcı tarafından gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile veya Satıcı’nın çözüm ortakları aracılığı ile gönderilmekte ve teslim edilmektedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürünü, kargo firmasının Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4.3 Stoklarda olan Ürünler, bedelinin kararlaştırılan yöntemle ödenmiş olması koşuluyla sipariş tarihinden itibaren, en geç yedi (7) gün içerisinde Alıcı tarafından sipariş esnasında bildirilen irtibat kişisi ve adresine teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Resmi tatiller ve dini/ulusal bayram günleri bu süreden sayılmaz.

4.4 Ürünlerin zamanında teslim edilmesi amacıyla, Alıcı’nın vermiş olduğu adres bilgileri ve telefon numaraları kargo firması ile paylaşılmaktadır. Alıcı, bu bilgilerin kargo firması ile paylaşılmasına muvafakat eder.

4.5 Genel olarak ve aksi siparişe ilişkin bilgilerde açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde veyahut Carvizit uygulamasında şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

4.6 Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

4.7 Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

4.8 Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç üç 3 (üç) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi ve kanuni hakları saklıdır.

4.9 Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart ve/veya kredili satışgibi ödeme kanalları ile ödediği hallerde, bu kartların/kredilerin sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı/krediyi veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu kapsamda Alıcı ile banka ve/veya kuruluşlar arasındaki anlaşmalar bakımından Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi bu tür anlaşmalar sadece akit taraflarını bağlar. Bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde Sözleşme’yi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

4.10 Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, salgın hastalık vb gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.11 Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/ hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Söz konusu onayı verip vermemek Alıcı’nın kendi takdirindedir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi ve kanuni hükümler uygulanır.

4.12 Satıcı, dönem dönem Ürün’e bağlı avantajlı bakım, uzatılmış garanti gibi Hizmetleri satışa sunabilir. Aksi Satıcı tarafından düzenlenen kampanyalar dahilinde bildirilmediği müddetçe Ürün’e bağlı Hizmet’ler Satıcı tarafından belirlenen adreslerde/platformlarda ve/veya uzaktan erişim yöntemi ile ifa edilir. Bunun dışında yukarıda Ürün(ler) için belirtilen teslim koşulları Hizmet teslimleri için de geçerlidir.

MADDE 5 – ALICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLAR KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI'YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

5.1 Ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasında, ödül puanlarının Satıcı'ya ait İnternet Sitesi’nden veyahut Carvizit uygulamasından alışverişlerde indirim gibi olanaklar sağlamasına imkân veren bir sözleşmenin varlığında, Alıcı Satıcı'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile Alıcı'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, Alıcı tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı Alıcı'dan geri alınır.

5.2 Bu geri alma işlemi, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Alıcı'nın anılan kuruluş nezdinde (İşbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli olan başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise Satıcı'nın Alıcı'ya iade edeceği bedelden mahsup edilerek yapılır.

5.3 Alıcı tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde Satıcı'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli Alıcı'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, Alıcı'nın Ürün'ü İnternet Sitesi’nde satın alırken Satıcı nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, Alıcı'ya yine puan olarak iade edilebilir.

5.4 Alıcı tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeritutarı Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi Satıcı tarafından Alıcı'ya hediye verilen mal ve/veya hizmetlerin bedeli için de geçerlidir.

5.5 Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde Satıcı, gerek işbu Sözleşme’de, gerek anılan anlaşmalarda belirli tüm hak ve yetkileri Alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

5.6 Satıcı'dan kazanılan, Satıcı tarafından verilen veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, kuponlar, çekler vb. gibi hediyeler için mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

5.7 Satıcı, Alıcı ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

5.8 Satıcı'dan ödül puanı kazanan, hediye alan veya Satıcı'ya ödemelerinde ödül puanı gibi yöntemleri kullanan Alıcı yukarıdaki özel şartları kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 6 –YARDIM MERKEZİ, ÜRÜN(LER)E BAĞLI HİZMETLER İLE SİTE VE UYGULAMA ÜZERİNDEN VERİLEN BAĞLANTILAR HAKKINDA ÖZEL ŞARTLAR

6.1. carvizit.com adlı web sitesi (“İnternet Sitesi”) veyahut Carvizit uygulaması üzerinden Yardım Merkezi için link verilebilir. Yardım Merkezi’nin hizmet sağlayıcısı CS Alert LTD. ŞTİ.  olup bu platformun kullanımı Yardım Merkezi için Gizlilik Politikası’na tabidir.

6.2.Satıcı, Ürün’e bağlı avantajlı bakım, uzatılmış garanti gibi Hizmetleri dönemsel olarak satışa sunabilir. Bu gibi Hizmet(ler)’in ifası satış tarihinden itibaren başlar/başlamış kabul edilir ve Alıcı bu hususa onay vermis sayılır. Şüpheye mahal vermemek adına, uzatılmış garanti hizmetinin satışa sunulması halinde Alıcı bu hizmeti satın almadan önce;

• Satın almış olduğu Ürünün satışa sunulan uzatılmış garanti hizmeti kapsamında olup olmadığını kontrol etmelidir,

• Uzatılmış garanti hizmetleri, Ürünün satın alma tarihini takip eden 2 yıllık yasal garanti süresinin sonuna eklenir. Örneğin 2 yıllık bir uzatılmış garanti hizmeti, yasal garanti süresi henüz bitmeden satın alınmış olması kaydı ile o Ürün için toplam 4 yıllık üretici garantisi sağlar. Uzatılmış garanti hizmetlerinin Ürünün yasal garanti süresi dolmadan önce, yani Ürün halen geçerli ve yürürlükte bir garanti altında iken satın alındığının kontrolü Alıcı sorumluluğundadır aksi durumda Satıcı’ya bir sorumluluk atfedilemez.

6.3.İnternet Sitesi’nden veyahut Carvizit uygulamasından ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Satıcı’nın kontrolü altında değildir. Satıcı, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki kullanım koşulları ve gizlilik politikaları, İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarından farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz. Satıcı, İnternet Sitesi ve/veya mobil platformlar üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır. Alıcı yukarıdaki özel şartları kabul etmiştir.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ve fakat faturanın aslını ibraz etmek suretiyle Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

7.2 Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

7.3 Ancak özellikle yukarıdaki 6. Maddede ve Sözleşme’de açıkça belirtilenlerin yanı sıra aşağıda belirtilen Ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

(i) Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler de dahil olmak üzere)

(ii) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar

(iii) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

(iv) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

(v) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

(vi) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

(vii) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler

(viii) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı’nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.

7.4 Alıcı’nın satın almış olduğu sözleşmeye konu ürünü ve/veya parçalarını iade etmek istemesi halinde bu Ürünlerin orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş hali ile gönderilmesi gerekmektedir. Bu hususlara aykırı şekilde yapılmak istenen ürünlerin iadesi sağlık ve hijyen koşulları açısından uygun olmadığından, cayma hakkına konu edilememektedir.

7.5 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilecektir. Satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik ve/veya bozulma kadar indirim yapılır.

7.6 Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 günlük süre içinde Satıcı'ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkı bildirim formu İnternet Sitesi’de yayınlanmakta ve işbu Sözleşme’nin ekini teşkil etmek üzere ayrıca e-posta yoluyla gönderilmektedir. Alıcı bu formu doldurup, info@vorwerk.com.tr adresine e-posta yoluyla ya da bu Sözleşme’de belirtilen şirket adresine posta yoluyla iletebilir.

7.7 Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde, malı Satıcı’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde güncel olarak yayınladığı taşıyıcı firma (kargo şirketi vb) ile geri gönderdiği takdirde iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz.

7.8 İade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Ürün faturasının aslıyla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

7.9 Yukarıdaki belirtilen yükümlülüklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün Alıcı'ya teslim masrafları Alıcı'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

7.10 Alıcı'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Satıcı’nın Alıcı'dan olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil ve mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER

8.1 Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi öngörülen Satıcı’nın adı veya ünvanı, MERSİS numarası, adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, iletişim numarası veya elektronik posta bilgileri ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit ettiğini kabul eder.

8.2 Alıcı, İnternet Sitesi’nde siparişi onaylamakla Sözleşme’ye konu Ürün/Hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

8.3 İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.4 Sabit telefonlardan yapılan aramalar Alıcı’nın kullanmakta olduğu tarife üzerinden, cep telefonu üzerinden yapılan aramalar ise Alıcı’nın kullanmakta olduğu GSM operatörü tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

8.5 Alıcı, Ürün(ler)’in kendisine teslim edilirken Ürün’ü muayene ederek açık ayıpların olması halinde, tesellümden imtina etmekle yükümlüdür. Ürün’ün tahrip edilmiş, kırılmış, ambalajının yırtılmış veya herhangi bir şekilde hasarlı olması durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda Satıcı’yı bilgilendirmelidir.

8.6 Kargo firmasının, Ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.7 Cayma hakkının kullanıldığı haller de dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami on dört (14) gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmelerden Satıcı’nın sorumluluğu bulunmayacaktır.

8.8 Satıcı'nın, iade edilecek bedel için bu Sözleşme’den ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı’nın kanuni hakları da saklıdır.

8.9 Alıcı, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki iletişim kanallarından Satıcı’ya ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde bildirebilir.

8.10 İşbu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir. Bununla beraber, Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde görülen/ onaylanan ön bilgilendirmelerde, satış aşamaları veya genel bilgilendirme sayfaları/ bölümlerinde yer almaktadırlar.

8.11 Söz konusu ön bilgilendirmeler, Sözleşme ve cayma hakkı bildirim formu, Alıcı’nın kabulü sonrasında bildirdiği elektronik posta adresine gönderildiklerinden, Alıcı söz konusu ön bilgilendirmelere, cayma hakkı bildirim formuna ve bu Sözleşme'ye her zaman ulaşabilir ve bunları her zaman inceleyebilir. Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak Sözleşme ile birlikte yorumlanır.

8.12 Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar veya ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 9 – GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE FİKRİ SINAI HAKLAR

İnternet Sitesi’nde veyahut Carvizit uygulamasında verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi ile ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen gizlilik kuralları ve şartlar geçerlidir.

9.1 İnternet Sitesi veyahut Carvizit uygulaması üzerinde işlem yaparken Alıcı tarafından Satıcı’nın sistemlerine bırakılmış olan gizli bilgiler ve kişisel bilgiler Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanılmaktadır. Satıcı ile paylaşılmış olan kişisel bilgiler, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yine aynı mevzuat ışığında yapılan bilgilendirmeler uyarınca ve/veya yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır. Bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir. Alıcı işbu Sözleşme ve Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni doğrultusunda bilgilendirilmektedir.

9.2 Alıcı tarafından İnternet Sitesi, Carvizit uygulaması veya başkaca yollardan Satıcı’ya sağlanan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

9.3 Alıcı'nın İnternet Sitesi’ne veyahut Carvizit uygulamasına üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen verileri Satıcı’nın, dahil olduğu mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri, hizmet sağlayıcıları ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam ve tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari ve sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve yargı makamlarına iletilebilir. Alıcı’nın mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkındaki hukuki düzenlemeler ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımı, transferi, değiştirilmesi ve paylaşımı da dâhil olmak üzere işlenmesine ve Alıcı ile ticari elektronik ileti olarak kabul edilen veya edilmeyen elektronik iletişim ve diğer iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi için, Alıcı’nın açık onayının alınması gerekecektir. Bununla beraber Satıcı, KVKK uyarınca ve/ veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. KVKK’nın 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Alıcı ile Satıcı arasında geçerli olan kullanım koşulları, politika veya sözleşme konusu hizmetlerin sunulması için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Alıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Alıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Satıcı’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

9.4 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde ayrıca onay temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik elektronik iletiler ile devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler (bu bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilmemesi veya bunların tanıtımı yapılmaması koşuluyla) istisna kapsamında olup ayrıca onay gerektirmemektedir.

9.5 Alıcı Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi veya kişisel verilerin işlenmemesi için bildirimde bulunabilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler üç iş günü içinde durdurulur. Hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgiler veri kayıt sisteminden silinir ya da Alıcı’nın kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

9.6 İnternet Sitesi’ne veyahut Carvizit uygulamasına ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya ve Satıcı’nın bağlı bulunduğu şirketlere aittir.

9.7 İnternet Sitesi’nden, Carvizit uygulamasından ve/veya verilen bağlantılar (linkler) üzerinden ulaşılan diğer sitelerde o platformların kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir. Oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 10 – ALICI’NIN KANUNI BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ YARGI MERCİİ

10.1.Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Manisa İl ve Akhisar İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda Manisa/Akhisar Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10.2.Alıcı bu çerçevede, Manisa İl ve Akhisar İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne; bu sınırları aşan durumlarda Manisa/Akhisar Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Sipariş Özeti

Sipariş Numarası:

Sipariş Tarihi:

Ürün Açıklaması:

Kargo Ücreti: TL’dir.

Ürün Fiyatı: (KDV dahil) Toplam ….. TL’dir.

Ödeme Türü:

Sipariş Ödeme Toplamı (KDV dahil) ….. TL’dir.

SATICI CS Alert LTD. ŞTİ.       SATICI             

Converted to HTML with WordToHTML.net